Мэдээ, мэдээлэл

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭРГЭДЭХ “ЗАЛУУЧУУДЫН ЗӨВЛӨХ ХОРОО”-НЫ САЛБАР ХОРООНЫ ГИШҮҮДИЙН УУЛЗАЛТ ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЭЛЛЭЭ.

Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх “Залуучуудын Зөвлөх Хороо”-ны салбар хорооны гишүүдийн уулзалтыг 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн бүх хороодод зохион байгуулж эхлээд байна. 
Энэхүү уулзалтаар Залуучуудын зөвлөх хорооны тухайн хороо хариуцсан зохицуулагчийг сонгох болон залуучуудад тулгамдаж буй асуудлуудын талаар санал бодлоо солилцох, цаашид залуучуудад…

МЭДЭЭ 2018-10-31 өдрийн 14:08 цагт

“ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-НИЙ 1072 ХУВЬЦААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ.

Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2018 оныг “Иргэний боловсрол”-ын жил болгон зарласантай холбогдуулан дүүргийн иргэдийн хүсэлтээр иргэн бүрт олгож буй “Эрдэнэс таван толгой” ХК-ийн 1072 хувьцааны талаар мэдээлэл өгөх, анхан шатны мэдлэг олгох, мөн данс нээж өгөх зорилгоор уг сургалтыг 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 10 дугаар…

МЭДЭЭ 2018-10-25 өдрийн 14:15 цагт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ БОЛОН СОНСГОЛЫН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ ИТХ-ЫН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААНЫ ҮЙЛ ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Баянгол дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал дүүргийн нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг иргэдийн хууль ёсны ашиг сонирхолд нийцүүлэн хуулийн хүрээнд шийдвэрлэхэд чиглэсэн бодлого үйл ажиллагаанд тавих олон нийтийн хяналтыг сайжруулах, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, дээрх үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцооны ач холбогдлын талаар иргэдийн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх…

МЭДЭЭ 2018-09-26 өдрийн 23:07 цагт

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН БҮЛГЭМ, СОНСГОЛЫН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН МАНЛАЙЛЛЫН КЛУБИЙН УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

Манай улсад өнөөдөр 2010 оны хүн амын болон 2015 оны завсарын тооллогын мэдээллээр 120 орчим мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдаг гэсэн тоо гарсан ба үүнээс 60% нь олдмол буюу өвчин, авто зам, үйлдвэрлэл, ахуйн шинжтэй осол гэмтлийн улмаас бэрхшээлтэй болсон гэдэг судалгаа байдаг. Баянгол дүүргийн хэмжээнд 2017…

МЭДЭЭ 2018-09-26 өдрийн 23:02 цагт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН НЭГДСЭН ХУРАЛДААН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ХАРЬЯА, ХЭЛТЭС, АЛБАДУУД ХУВААРИЙН ДАГУУ ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Баянгол дүүргийн Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс, Замын цагдаагийн хэлтэс, Цэргийн штаб, Онцгой байдлын хэлтэс зэрэг байгууллагууд дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тухайн хэлтсүүд төлөвлөсөн үйл ажиллагаа, арга хэмжээний тайлангуудаа эхний 9 сарын байдлаар нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна...

МЭДЭЭ 2018-09-26 өдрийн 09:52 цагт

ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ЯВЦАД ИРГЭДИЙН БОДИТ ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

Баянгол дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал дүүргийн нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг иргэдийн хууль ёсны ашиг сонирхолд нийцүүлэн хуулийн хүрээнд шийдвэрлэхэд чиглэсэн бодлого үйл ажиллагаанд тавих олон нийтийн хяналтыг сайжруулах, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, дээрх үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцооны ач холбогдлын талаар иргэдийн мэдлэг мэдээллийг…

МЭДЭЭ 2018-09-26 өдрийн 09:51 цагт