2020 оны УИХ-ын сонгуулийн сурталчилгааны ухуулах хуудас, зурагт самбар байрлуулах байршил тогтоох тухай

Мэдээг хуваалцах

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол.

2020 оны УИХ-ын сонгуулийн сурталчилгааны ухуулах хуудас, зурагт самбар байрлуулах байршил тогтоох тухай