БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН НЭГДСЭН ХУРАЛДААН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ХАРЬЯА, ХЭЛТЭС, АЛБАДУУД ХУВААРИЙН ДАГУУ ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Мэдээг хуваалцах

Баянгол дүүргийн Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс, Замын цагдаагийн хэлтэс, Цэргийн штаб, Онцгой байдлын хэлтэс зэрэг байгууллагууд дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тухайн хэлтсүүд төлөвлөсөн үйл ажиллагаа, арга хэмжээний тайлангуудаа эхний 9 сарын байдлаар нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна...