БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН НЭГДСЭН ХУРАЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

Мэдээг хуваалцах

Баянгол дүүргийн "Баянгол хүүхдийн зуслан", "Баянгол ахмадын хороо", "Усан спорт сургалтын төв", "Биеийн тамир спорт хороо", "Насан туршийн боловсролын төв", "Хүүхэд, залуучуудын соёлын ордон" зэрэг байгууллагууд дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд төлөвлөсөн үйл ажиллагаа, арга хэмжээний тайлангуудаа эхний 9 сарын байдлаар нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна...