БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН НЭГДСЭН ХУРАЛДААН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ХЭЛТСҮҮД ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Мэдээг хуваалцах

Баянгол дүүргийн "Боловсролын хэлтэс", "Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс", "Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс"-үүд дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тухайн хэлтсүүд төлөвлөсөн үйл ажиллагаа, арга хэмжээний тайлангуудаа эхний 9 сарын байдлаар нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна...