"СПОРТ НААДАМ 2018"

Мэдээг хуваалцах

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2018 ОНЫ СПОРТ НААДАМ ДАРТСЫН ТӨРӨЛӨӨР ЭХЭЛЛЭЭ.