Мэдээ, мэдээлэл

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ БОЛОН СОНСГОЛЫН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ ИТХ-ЫН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААНЫ ҮЙЛ ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Баянгол дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал дүүргийн нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг иргэдийн хууль ёсны ашиг сонирхолд нийцүүлэн хуулийн хүрээнд шийдвэрлэхэд чиглэсэн бодлого үйл ажиллагаанд тавих олон нийтийн хяналтыг сайжруулах, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, дээрх үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцооны ач холбогдлын талаар иргэдийн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх…

МЭДЭЭ 2018-09-26 өдрийн 23:07 цагт

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН БҮЛГЭМ, СОНСГОЛЫН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН МАНЛАЙЛЛЫН КЛУБИЙН УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

Манай улсад өнөөдөр 2010 оны хүн амын болон 2015 оны завсарын тооллогын мэдээллээр 120 орчим мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдаг гэсэн тоо гарсан ба үүнээс 60% нь олдмол буюу өвчин, авто зам, үйлдвэрлэл, ахуйн шинжтэй осол гэмтлийн улмаас бэрхшээлтэй болсон гэдэг судалгаа байдаг. Баянгол дүүргийн хэмжээнд 2017…

МЭДЭЭ 2018-09-26 өдрийн 23:02 цагт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН НЭГДСЭН ХУРАЛДААН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ХАРЬЯА, ХЭЛТЭС, АЛБАДУУД ХУВААРИЙН ДАГУУ ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Баянгол дүүргийн Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс, Замын цагдаагийн хэлтэс, Цэргийн штаб, Онцгой байдлын хэлтэс зэрэг байгууллагууд дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тухайн хэлтсүүд төлөвлөсөн үйл ажиллагаа, арга хэмжээний тайлангуудаа эхний 9 сарын байдлаар нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна...

МЭДЭЭ 2018-09-26 өдрийн 09:52 цагт

ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ЯВЦАД ИРГЭДИЙН БОДИТ ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

Баянгол дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал дүүргийн нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг иргэдийн хууль ёсны ашиг сонирхолд нийцүүлэн хуулийн хүрээнд шийдвэрлэхэд чиглэсэн бодлого үйл ажиллагаанд тавих олон нийтийн хяналтыг сайжруулах, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, дээрх үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцооны ач холбогдлын талаар иргэдийн мэдлэг мэдээллийг…

МЭДЭЭ 2018-09-26 өдрийн 09:51 цагт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН НЭГДСЭН ХУРАЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

Баянгол дүүргийн "Баянгол хүүхдийн зуслан", "Баянгол ахмадын хороо", "Усан спорт сургалтын төв", "Биеийн тамир спорт хороо", "Насан туршийн боловсролын төв", "Хүүхэд, залуучуудын соёлын ордон" зэрэг байгууллагууд дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд төлөвлөсөн үйл ажиллагаа, арга хэмжээний тайлангуудаа эхний 9 сарын байдлаар нэгдсэн хуралдаанд…

МЭДЭЭ 2018-09-26 өдрийн 09:46 цагт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН НЭГДСЭН ХУРАЛДААН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ХЭЛТСҮҮД ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Баянгол дүүргийн "Боловсролын хэлтэс", "Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс", "Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс"-үүд дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тухайн хэлтсүүд төлөвлөсөн үйл ажиллагаа, арга хэмжээний тайлангуудаа эхний 9 сарын байдлаар нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна...

МЭДЭЭ 2018-09-26 өдрийн 09:43 цагт