ИТХ -н АЖЛЫН АЛБА
 • Танилцуулга

  Э.УНДРАА

  Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга

 • Танилцуулга

  Т.ЭНХТАЙВАН

  Зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны хэлтсийн дарга

 • Танилцуулга

  М.ЛХАГВАСҮРЭН

  Хороодын Иргэний танхим хариуцсан хэлтсийн дарга

 • Танилцуулга

  Д.Нарангэрэл

  Иргэний оролцооны хэлтсийн дарга

Захиргаа, хуулийн хэлтэс
Зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны хэлтэс
Иргэний оролцооны хэлтэс
Хороодын "Иргэний танхим" хариуцсан хэлтэс
Нийтлэг үйлчилгээний алба