Видео мэдээ

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ИРГЭДТЭЙГЭЭ ХИЙХ УУЛЗАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

...................

Санал асуулга

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИТХ -н ТӨЛӨӨЛӨГЧИД